Canam

BIM

Canam BIM Application Suite

Wat is BIM eigenlijk?

BIM is een methodiek waarbij in een Bouw Informatie Model (BIM) integraal wordt samengewerkt door diverse betrokkenen bij een bouwproject.

BIM is een digitale weergave van alle fysieke en functionele aspecten van een bouwproject. Een BIM-model is een gedeelde digitale omgeving waarin alle relevante data over het bouwproject zijn opgenomen. Het dient als een betrouwbare basis voor het nemen van beslissingen tijdens de gehele levenscyclus van het gebouw: vanaf het ontwerp, tijdens de bouw, gedurende het beheer tot aan de sloop van het gebouw. BIM maakt mogelijk dat verschillende partijen en teams samenwerken in verschillende fasen van de levenscyclus van het project. BIM ondersteunt bij het aanleveren, ophalen en bewerken van de informatie.

BIM =

  • Gedeelde digitale omgeving
  • Van ontwerp tot sloop
  • Samenwerking

Voor een bouwproject als geheel staat BIM voor informatiemanagement;
data die bijdragen aan het project en die gedeeld worden door alle deelnemers aan het proces.

BIM zorgt voor de juiste informatie bij de juiste persoon op het juiste moment.

Canam biedt complete BIM-service!

Revit bestanden downloaden is al langer mogelijk op de verschillende websites. Maar CANAM gaat verder. Vanaf nu kunnen BIM-gebruikers op de Canam BIM Application Suite via enkele clicks een Canam materiaal (1 laag) of Canam systeem (meerdere lagen) selecteren en Revit-gebruikers met slechts 1 click up-to-date BIM bestanden (BIM content) én andere bruikbare documenten (BIM data) rechtsreeks in hun Revit-model downloaden.

Canam helpt u graag verder!

Hoe werkt het?

De configurator in deze suite helpt u bij het selecteren van het gewenste materiaal of systeem. In een aparte webpagina verschijnen alle bruikbare documenten van het gekozen materiaal of systeem: technische fiches, certificaten, prestatieverklaringen, bestekteksten. De link naar deze webpagina kunt u opnemen in uw lastenboek.

Ook kan de modelleur de output (Revit bestanden en alle bruikbare documenten) met slechts 1 click rechtstreeks laden in het Revit model van het bouwproject. Hiermee zijn alle productdata en de dimensies van de gebruikte materialen direct opgenomen in het digitale model van het bouwproject.