Canam

Dakveiligheid

Dakveiligheid

Het Arbobesluit verplicht opdrachtgevers en eigenaren van gebouwen om er bij het gebouwontwerp al voor te zorgen dat de werkzaamheden veilig en gezond uitgevoerd kunnen worden. Zo dienen er voor werkzaamheden boven de 2,5 meter voor onderhoud collectieve/beschermende maatregelen genomen te worden om valgevaar tegen te gaan.

Verantwoordelijk

De gebouwbeheerder/eigenaar is verantwoordelijk dat er op of aan het gebouw op een veilige wijze onderhoud gepleegd kan worden.

Leveringsprogramma:

  • Losse ankerpunten
  • Lijnsystemen
  • PBM sets, veiligheidsharnassen
  • Ladderbeugels
  • Hekwerk
  • Kooi- en gevelladders
  • PBM sets, veiligheidsharnassen
  • Pictogrammen

Canam Dakveiligheid
Canam helpt u graag verder!

Heb je advies nodig over dakveiligheid?

CANAM kan je volledig ondersteuning bieden bij opname, montage, het opstellen van een RI&E en periodieke controles. Ook voor hen die zelf over de benodigde kennis beschikken om de dakveiligheid te plaatsen heeft CANAM een breed assortiment aan dakveiligheidsproducten in haar leveringsprogramma. Voor elk type dak en ondergrond een oplossing.